Teşekkür
Erbâb-ı Kalem , Nostalji Karaman / 21 Haziran 2017

  28 yıl önce Karaman’ı il yapmak suretiyle onurlandıran güzel insanı rahmetle ve emeği geçenleri şükranla anıyorum. Karaman’ın il olması ile ilgili Meclis’te yapılan basın toplantısı sonrası (Ali PINARBAŞI Albümünden)

XIX. Asırda Sıdırva’nın (Sudurağı) Nüfusu
Nostalji Karaman / 19 Haziran 2017

Karye-i Sıdrova (Sıdırva)(1) XIX. asırda Konya Sancağı, Sultaniye-i Karapınar Kazâsı’na tabi (2) idi. H. 1246/ M. 1830 yılında Karapınar Kazası’nda yaşayan ve askerlik mükellefi olan erkek nüfusu gösteren deftere göre Sıdrova’da 215 erkeğin kaydına rastlanmaktadır (BOA, NFS. d, 3479, s. 31-32). H. 1249/ M. 1833 yılındaki nüfusu gösteren deftere göre Sıdrova’da 85 hâne ve 203 erkek bulunmaktaydı (BOA, NFS. d, 3481, s. 26-27). H. 1260/ M. 1844 yılı nüfus sayımını ihtiva eden 3416 nolu Nüfus Ceride defterine göre 85 hâne ve 239 kişi kayıtlı idi. Hâne başına 2,81 kişi düşen karyede; 0-4 yaş aralığında 31 kişi, 5-9 yaş aralığında 44 kişi, 10-14 yaş aralığında 38 kişi, 15-19 yaş aralığında 18 kişi, 20-24 yaş aralığında 19 kişi, 25-29 yaş aralığında 20 kişi, 30-34 yaş aralığında 13 kişi, 35-39 yaş aralığında 12 kişi, 40-44 yaş aralığında 8 kişi, 45-49 yaş aralığında 16 kişi, 50-54 yaş aralığında 5 kişi, 55-59 yaş aralığında 5 kişi, 60-64 yaş aralığında 4 kişi, 65-69 yaş aralığında 3 kişi, 70-74 yaş aralığında 1 kişi ve 85 yaş üzeri 2 kişi bulunuyordu. Karyenin imâm-hatibi Mehmed bin Hâcı Hasan Efendi, muhtar-ı evVelî Ömer bin Ahmed Bey ve muhtar-ı sanisi Hâcı İsmâ’îl Bin Kerim idi. Hânelerin 32’si geniş aile ve 53’ü de…