Karaman Büyük Yangını
Karaman Ansiklopedisi / 19 Eylül 2016

(19 Eylül 1964) Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden Karaman’ı etkileyen çarşı yangını. Karaman’da 19 Eylül 1964 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece bir terzi dükkânında çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle çabuk yayıldı. Bugünkü Atatürk Parkından Attariye Camii’ne kadar olan bölgede Külahçılar Camii ile birlikte birçok dükkân, bir otel ve o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman İlçe Binası yanmıştır. Yangını gece bekçileri silahlarını ateşleyerek halka duyurmaya çalıştı. Ayrıca gece geç saatlerde Şehir Kulübünden çıkanlar da yangını tanıdıklarına haber verdiler. Başka bir ifadeyle halk olaydan birbirini haberdâr etti. Özellikle dükkân sahiplerine haber verilmeye çalışıldı. Haber alabilenler dükkânlarının başına koştu. Ama haberi olmayanlar da vardı. Bazı dükkânlar sahipleri yokken boşaltıldı. Bazıları da tamamen yandı. Göğe yükselen alevler çevre köylerden bile görülmüştür. Bu büyük yangında Karaman itfaiyesi yetersiz kaldı. Çevre il ve ilçelerden yardım talep edilmiştir. Ereğli, Çumra, Konya hatta Ankara’dan yardıma gelen itfaiye araçları olmuştur. Uzun uğraşlar sonunda yangın söndürülmüştür. Can kaybı olmadı ancak yaralananlar hatta hastaneye kaldırılanlar olmuştur. Konya Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı gece yarısı Karaman’a geldiler, çalışmalara nezaret edip halka yardımcı olmaya çalıştılar. Olaydan sonra İmar İskân Bakanı Adalet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, bazı milletvekilleri senatörler ve bazı siyasi parti liderleri de Karaman’a gelip halkla buluşmuşlardır. Karaman halkına geçmiş olsun…

Bozkandak
Karaman Ansiklopedisi / 16 Eylül 2016

Karaman merkeze bağlı köy. 37° 7′ 7,2186” kuzey ve 32° 50′ 33,309” doğu koordinatlarında bulunan köy, Karaman’ın güney batısında yer almaktadır. Aşık Gufranî (d. R. 1280/ M. 1864- ö. 1926) köy için “Bozkandak gibi köy gelmez cihâna” ifadesini kullanmıştır. Köy, Hacıbaba Dağı’nın güneyinde yer alan küçük bir tepenin güneyinde yer bulunmaktadır. Köyün rakımı 900-1.270 m arasında değişmektedir. Karaman’a uzaklığı 38 km’dir. Kızılyaka, Damlapınar (Manyan), Muratdede (Mastad), Şeyhler (Şıhlar) ve Konya-Güneysınır Alanözü (Bardas) köyleri ile komşudur. Köye, 8 km mesafeden daha yakın 4 köy bulunmaktadır (Damlapınar 3,18 km, Muratdede 4,62 km, Kızılyaka 5,26 km ve Alanözü 6,3 km). Türkiye’de “Bozkandak” isminde başka bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Muğla Milas İlçe Merkezi’ndeki bir mahallenin adı “Kandak”tır. Bolu Gerede Davutbeyli’deki bağlının adı “Kandak”tır. Şeyh Süleymân Vâkfı olarak da geçen Şeyh Yalıncak Vâkfı, Belvirân kazâsına bağlı Şeyhler köyünde kayıtlı olmasına rağmen XV. yüzyılda Yalıncak Dede Zâviyesi Vâkfı, Ova Belvirân’a bağlı Bozkandak köyündeydi. Zâviyenin adı, Yalıncak Dede ve Şeyh Yalıncak olarak da yazılmıştır (Atatürk Kitaplığı, MC.O.116/1, s. 39a-40a). İbrâhim Bey’den muafiyet için mektupları bulunan zâviye vakfının hâsıl-ı an öşr-i galle ve resm-i çift ve ağnam ve kovan ve gayriha 434 (Atatürk Kitaplığı, MC.O.116/1, s. 40a) akçe geliri vardı. H. 888/ M. 1483 yılında Yalıncak Şeyh Zâviyesi’ni, Yalıncak…

Sorularla Karaman
Sorularla Karaman / 13 Eylül 2016

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi Yunus Emre’nin Karamanlı olduğu konusunda birleşmez? A) Sıtkı SOYLU B) Selçuk ES C) Abdülbaki GÖLPINARLI D) Muzaffer ERDOĞAN

Zengen Köyü Nüfus Defteri
Nostalji Karaman / 13 Eylül 2016

Zengen Köyü Nüfus Defteri-Karaman (Bu nüfus defteri 1964 yılına kadar köy kâtibi tarafından işlenmiş. Zengen Muhtarımız Muammer Yıldız’a teşekkürler)

Sapancalı Muallim Hasan Hüsnü (SAVAŞÇIN)
Karaman Ansiklopedisi / 13 Eylül 2016

(H. 1310/ M. 1893-1958) Karaman’ın sosyal hayatı, tarihî ve coğrafyasını kaleme alan eğitimci-yazar. Sakarya İli’ne bağlı Sapanca İlçesi’nde H. 1315/ M. 1898 (1928 yılında doğum tarihini kendisi H. 1310/ M. 1893 olarak tashih ettirmiştir) tarihinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Gülperi’dir. Hüsnü Bey, Cenkcioğulları ailesine mensuptur. Ailesi 93 harbini müteakip Kafkasya’dan göç etmiştir. Soyadı Kanunu’ndan sonra “Savaşçın” soyadını almıştır. Lazca ve Gürcüce bilmektedir. Mercan İ’dâdîsi ve Maliye Mektebi’nden R. 1329/ M. 1913 tarihinde mezun olmuş ve akabinde memuriyete başlamıştır. R. 1336-1337/ M. 1920-1921 Sene-i Dersiyesi Sicil-i Ta’lim Varakası’nda Karaman İ’dâdî Mektebi’nde ulûm-ı riyâziye (matematik) dersi muallimi (öğretmeni) olarak geçmektedir. Hüsnü Bey aynı zamanda hastanede memur olarak çalışmıştır. Hastanedeki vazifesini bırakan Hüsnü Bey, bir müddet Karaman İdadisi’nde müdür muâvinliği de yapmıştır. Hüsnü Bey, daha sonra Konya (14 Kasım 1922-20 Ekim 1923) ve Niğde’de (1924-1926) görev yapmıştır. Ancak, Milli Mücadele Dönemi Konya öğretmenlerini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Caner Arabacı, Hüsnü Bey’in 1921-1925 tarihleri arasında Konya Sultanisi riyaziye muallimi olduğunu ifade etmektedir. Buradan Aksaray orta mektep müdürlüğüne atandığını belirtmektedir. Aksaray Vilâyet Gazetesi’nde Hüsnü Bey’in Aksaray Orta Mektep Müdürlüğü görevine başladığına dair 19 Ekim 1926 tarihli bir haber yer almaktadır. Bu haberde Hüsnü Bey’in Niğde’den gelerek göreve başladığı ifade edilmektedir. Ayrıca Hüsnü…

Bayram Tebriği
Erbâb-ı Kalem / 10 Eylül 2016

“Ben iki kurbanlığın oğluyum” diyen Peygamberimizin (sav) yolu, yolumuz olsun. Mübarek Kurban bayramınızı en kalbi duygularımızla tebrik eder, Alem-i İslâm’a hayırlar getirmesini niyaz ederiz.

İsmail Ağa Çeşmesi
Nostalji Karaman / 10 Eylül 2016

İsmail Ağa Çeşmesi’nin taşınmadan önce Hatipler Sokağı’ndaki hâli-Karaman 1986 (Çeşme şu an Alaeddin Türbesi’nin bahçesinde bulunmaktadır.)

Sorularla Karaman
Sorularla Karaman / 10 Eylül 2016

Karaman ağzında aşağıdakilerden hangisi bir mutfak eşyasının adı değildir? A) Çencire B) Sumat C) Sahan D) İskeleç

Yukarıkızılca
Karaman Ansiklopedisi / 10 Eylül 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, 36° 59′ 0,0522” kuzey ve 32° 49′ 2,73” doğu koordinatlarında yer almaktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.103 m’dir. Karaman’a uzaklığı 42,2 km’dir. Dağ yamacında kurulan köyün yerleşim tipi toplu köydür. Hane sayısı 170 olup, yaz kış nüfusu aynıdır. Köy, Aşağıkızılca, Göcer, Dağkonak, Akçaalan, İhsaniye, Hadim Zaladın (Kutlupınar), Hadim Çuna (Yenikonak) ve Hadim Göynükkışla köyleriyle komşudur. Köy merkezine 8 km mesafeden daha yakın 4 köy bulunmaktadır. Aşağıkızılca 1,56 km, Selahattin 2,31 km, Umurlar 6,66 km ve Akçaalan 7,21 km’dir. “Kızılca”, sıfat olarak “kızıla çalan” demektir. “Kızıl” (Eski Türkçe’de kızıl < kız-mak) ise isim olarak; parlak kırmızı rengi, mecazi olarak; aşırı derecede olanı ifade etmektedir. XVI. yüzyılda Anadolu’da aşiretler ve bağlı bulundukları boyları araştıran ve kitabında yayınlayan Yusuf HALAÇOĞLU, Karaman’daki “Kızıl” kelimesi içeren köy ve cemaatleri listelemiştir. Buna göre Karaman Vilayeti, Aladağ Kazası’nda Bahşiş yörükleri (TKA., VCD., nr. 130, vr. 37b, sene 15 Şubat 1133/ 11 Haziran 1721) ile Çapar (TKA., VCD., nr. 130, vr. 37b, sene H. 15 Şubat 1133/ M. 11 Haziran 1721) cemaatlerinden bahsetmektedir. Bu cemaatler Yıva boyuna mensupturlar. Yıva boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuz Türkleri’nin 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divânu Lügati’t-Türk’teki yirmi iki…