Karamanlıların İstiklâl Aşkı
Erbâb-ı Kalem / 30 Ağustos 2016

Millî Savunma Bakanlığı kayıtları incelendiğinde İstiklâl Harbi’nde resmî olarak 176 şehit kaydı bulunan Karamanlıların harbin her safhasında bulunduğu ve vatan için canlarını çekinmeden verdikleri ortaya çıkıyor. Karaman Merkez 100 şehitle ilk sırada, bunu sırayla Ermenek (71), Sarıveliler (2), Ayrancı, Başyayla ve Kâzımkarabekir birer şehitle takip ediyor. İlk Karamanlı şehidimiz, Kolaklıtepe Muhârebesi’nde R. 7 Mart 1337/ M. 7 Mart 1921 tarihinde şehadet şerbetini içiyor. Ahmedoğulları’ndan Hasan oğlu ve R. 1310/ M. 1894 doğumlu olan Hıdır. Hayatının baharını yaşayan Hıdır, Garp (batı) cephesinde 126’ncı alay, 3’ncü tabur 9’uncu bölüğün bir neferiydi. En genç şehidimiz Osmaniye (Yassıören) Köyü’nden 21 yaşındaki Kerim oğlu Ali (doğumu R. 1316/ M. 1900). Muhâcir Ali, Kireçtepe’de R. 7 Temmuz 1337/ M. 7 Temmuz 1921’de şehit oluyor. Şehitlerimiz içerisinde yaşça büyük olan Hacıkerimoğulları’ndan Hafız Ali oğlu Hüseyin (doğumu R. 1300/ M. 1884) Orta Ördün Sırtları’nda (R. 1 Kanûnusânî 1338/ 1 Ocak 1922) ve İbişoğulları lakaplı Hasan oğlu Kerim, Karahisar Meydanı’nda (R. 27 Kanûnuevvel 1338/ M. 27 Aralık 1922) 38 yaşında şehit düşüyorlar. Şehitlerimizin 24’ünün ismi Mehmed. Yani tam bir Mehmedçik. Bu ismi 20 ile Ali, 14 ile Ahmed, 13 ile Mustafâ, 11 ile Hüseyin ve 10 ile Hasan ismi takip ediyor. Şehitlerimizin rütbesi incelendiğinde ekseriyeti erlerden (163) oluşurken, 5 subay (1 yüzbaşı, 1 mülâzım-ı evvel, 3 ihtiyat mülâzım-ı…

Başkışla
Karaman Ansiklopedisi / 12 Ağustos 2016

Bir süre bucak merkezi olan Karaman merkeze bağlı köy. Karaman il merkezinin güneybatısında yer alan köy, 24,4 km uzağında bulunmaktadır. Köy sırtta kurulmuş olup, yerleşim tipi toplu köydür. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.430 m’dir. 37° 6′ 42,642” kuzey ve 2° 57′ 43,7112” doğu koordinatlarında bulunan köy, Yollarbaşı, Pınarbaşı, Yılangömü, Damlapınar (Manyan), Kızılyaka köyleri ve Kâzımkarabekir ile komşudur. Başkışla’nın merkezine 8 km mesafeden daha yakın 1 köy (Kızılyaka 6,3 km) bulunmaktadır. Köyün; “Yayladede” ve “Yörükler” adında bağlıları bulunmaktadır. XVI. yüzyıl Larende (Karaman) Kazası’nda yerleşme ve nüfusu hakkında araştırma yapan bunu kitabında yayınlayan Osman GÜMÜŞÇÜ, Başkışla yakınındaki “Barman Hanı”na işaret ederek, burada geçmişte yaşamış köyün kalıntısı olma ihtimali üzerinde durmuştur. Şeyh Alî Zâviyesi; Başkışla köyündeki zâviyenin eski emirlerden ve Karamanoğlu İbrâhim Bey’den bütün aşardan, avarızdan, rusumattan muafiyet için mektupları, H. 905/ M. 1500 yılında Alî bin Mezid’in tasarrufunda bir çiftlik yeri ve toplam 118 akçe geliri vardı (TKGMA., TD., nr. 565, vr. 57b). H. 906/ M. 1501’de de Alî bin Mezid zâviyedâr iken (BOA., TD., nr. 40, s. 242) H. 924/M. 1518 ile H. 928/ M. 1522 yıllarında zâviyenin zâviyedarı olan Mezid veled-i Alî’nin isminin üzerinde “erşed-i vâkıf” ifadesi vâkıftan istifadede öncelik sahibi olduğunu göstermektedir. Aynı tarihte vâkfın çiftlikten 120…