Burhan
Karaman Ansiklopedisi / 1 Temmuz 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 17,3 km uzaklıktadır. Köy iki tepe (Hisar ve İn) arasında kurulmuştur. Köyün arazisi eğimlidir. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.413 m’dir. Karaman- Bucakkışla kara yolunun sağında bir yamaca kurulan köyden, Karaman’ın merkezi panoramik olarak güzel bir şekilde görülmektedir. 37° 4′ 44,6304”  kuzey ve 33° 4′ 28,8768” doğu koordinatlarında bulunan köy, Pınarbaşı, Morcalı, Erenkavak, Narlıdere, Çukurbağ, Göcer, Yılangömü ve Başkışla köyleriyle komşudur. Köye 8 km mesafeden daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Morcalı 2,86 km, Pınarbaşı 3,21 km ve Erenkavak 7,7 km’dir. Karaman’ın mahalle, kasaba ve köylerinin tarihçesini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Durmuş Ali GÜLCAN (R. 1319/ M. 1904, Karaman-1996 Karaman), Burhan Köyü’nün XIX. asrın ortalarında kurulduğunu ve Karaman’ın tarihî köylerinden birisi olmadığını kaydetmektedir. Köyü kuranların bu günkü halkının dedeleri olduğunu belirten GÜLCAN,”Bu topluluk Asya’dan Anadolu’ya göç eden kalabalık Avşar boylarından Hatay, Gaziantep ve Çukurova dolaylarına yerleşmiş olup, buralarda da, Barak ve Elbeğli obaları adını alan Burhanlı ve Akdamlı obalarının (yörüklerinin) bir koludurlar. Bunların yerleştikleri yerlerin daraşlık olması yüzünden (Cerid obalarında olduğu gibi) İç Anadolu’ya göçmek zorunda kalmışlardır. Karaman dolaylarına geldiklerinden Fırat ve Ceyhan sahilleri adamı olan obalar, terk ettikleri yurtlarına benzettikleri Göksu vadisini, kendilerine uygun olarak buralara yerleşmişlerdir. Bunlardan bir bölümü…