Alaçatı (Canasan)
Karaman Ansiklopedisi / 19 Şubat 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın kuzeydoğusunda yer alan köy, 15 km uzaklıktadır. Köy, Karaman-Ayrancı karayoluna 4 km mesafededir. Köyün rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.016 m’dir. 37° 15′ 35,0712” kuzey ve 33° 19′ 40,7058” doğu koordinatlarında yer alan köy, Salur, Ağılönü, Sazlıyaka, Kızık ve Sudurağı kasabası ile komşudur. Alaçatı’nın merkezine 8 km mesafeden daha yakın 6 köy bulunmaktadır. Sazlıyaka 2,37 km, Kızık 3,91 km, Sudurağı 4,78 km, Ağılönü 4,83 km, Salur 5,8 km ve Ekinözü 7,14 km’dir. XVI. asırda Lârende kazâsında yerleşim ve nüfusunu araştıran Osman GÜMÜŞÇÜ, köyün adının Türkler tarafından hiç değiştirilmeden veya küçük değişiklikler ile kullanıldığını kaydetmektedir. Köy; 1935’de “Cevasun (Selerektol)”, 1940’da “Cenasun”, 1945’de “Canasuk”, 1950’de “Canasun”, 1955’de “Canason” ve 1960’da “Canasan” olarak yazılmıştır. Köy, 1962 yılına kadar Türkler’in Anadolu’ya gelmesinden önceki adını korumuştur. Köyün “Canasan” olan adı Türkçe olmadığı gerekçesiyle “Alaçatı” olarak değiştirilmiştir. 1965 yılından itibaren “Alaçatı” olarak yazılmaya başlamıştır. 1968 yılında İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Köylerimiz (1 Mart 1968 gününe kadar)” isimli kitapta köyün eski ismi; “Canason” şeklinde yazılmıştır. Köyün kadastrosu 1959 yılında geçtiğinden tapu kayıtları ile Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nde (TAKBİS) köyün adı “Canasan” olarak geçmektedir. Halk arasında köyün adı “Canhasan” olarak da telaffuz edilmektedir. Köyün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Akçaşehir Kasabası…

Mehmed Bey, Karamanoğlu
Karaman Ansiklopedisi / 14 Şubat 2016

(1263-1277) Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Lakabı Şemseddin’dir (dinin güneşi). Şikârî Karamannâme (Zamanın Kahramanı Karamanîlerin Tarihi) adlı eserde Mehmed Bey’in künyesi “Oğuz Hân bin Gelencân ibn Alp Arslan bin İbrâhim Hân Sa’adeddin Nûreddin Karaman Hân bin Mehemmed Hân” olarak aktarılmaktadır. Kamereddin (Ermenek, Mut, Silifke, Gülnar ve Anamur yöreleri) ilinin subaşısı Karaman Bey’in en büyük oğludur. Karaman Bey’in vefatı üzerine (muhtemelen 661/1263) Anadolu Selçuklu Hükümdarı IV. Rükneddin Kılıcarslan emîr-i cândâr olan Karaman Bey’in kardeşi Bunsuz’u tevkif ettirmiş, çocuk yaştaki oğullarını da Konya yakınındaki Gevele Kalesi’nde hapse attırmıştı. IV. Kılıcarslan Moğollar tarafından 664/1266 yılında öldürülünce Muînüddin Süleyman Pervâne onun çocuk yaştaki oğlu III. Keyhusrev’i tahta çıkarıp devlete tamamen hâkim oldu (664/1266). Aralarında Mehmed Bey’in de bulunduğu Karaman Bey’in oğulları serbest kaldı. Ancak küçük kardeşleri Ali Bey rehin olarak Kayseri’de ikâmete mecbur edildi.. Moğol baskılarına dayanamayan Beylerbeyi Hatiroğlu Memlûk Sultanını arkasına alarak Moğollar’a karşı isyan edince Karamanoğulları da ona katıldılar (675/1276). Bunun üzerine Karaman Bey’in oğullarından Mehmed Bey, Şemseddin lakabıyla Ermenek subaşılığına getirildi. Akdeniz’e kadar ilerleyen Mehmed Bey, İç İl yöresini idaresi altına aldı ve Moğollar’a karşı baskınlar düzenlemeye başladı. Ulukışla’daki 200 kişilik Moğol müfrezesini imha etti. Hatîroğlu Şerefeddin’in Moğollar tarafından yakalanıp öldürülmesinden (675/1276) sonra Kamereddin ilinin eski subaşısı Bedreddin İbrâhim öç…

Abbas
Karaman Ansiklopedisi / 4 Şubat 2016

Karaman’ın geçmişi eskiye dayanan merkez mahallesi. Mahallenin adı Abbas Ağa (Efendi) isimli bir hayır sahibinden gelmektedir. Mahallenin Kuyu alanında mescidi bulunan Abbas Ağa’nın bu mescide Fisandun (Dereköy) Köyü’ndeki Kazlı Hacı olarak bilinen araziyi ve mevdu (emanet bırakılmış) değirmenin 12 sehimde 1 sehmini vakfettiği kayıtlıdır. H. 9 Safer 1000/ M. 27 Kasım 1591 tarihinde Abbas Mahallesi’nde bir sofa, iki tabhane, örtme, ahır ve hayatı olan bir evin 12 sehimden 3 sehmi 1.320 akçeye satılmıştır. Bu satışa göre evin tamamı 5.280 akçe etmektedir (Karaman Şer’iyye Sicili, D. 31. 5.). Hoca Mamut Mahallesi XX. yüzyılın ilk yarısında Abbas Mahallesi’ne iltihak etmiştir. Mahallenin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) 2014’te nüfusu 1.613 iken 2015’te 1.941’e yükselmiştir. Karaman Belediyesi Akıllı Kent Otomasyon Sistemi’nde Abbas Mahallesi’nde 463 bina kayıtlıdır. Komşuları: Koçakdede Mahallesi, Sekiçeşme Mahallesi, Yenimahalle, Yeşilada Mahallesi Abbas Mahallesi Parkları: 19 Mayıs Parkı, Abbas Mahallesi Caddeleri: Mut Caddesi, Hoca Mahmut Caddesi, Ahmet Hilmi Birand Caddesi, Dr. Mehmet Armutlu Caddesi Abbas Mahallesi Sokakları: 318. Sokak, 320. Sokak, 322. Sokak, 324. Sokak, 326. Sokak, 328. Sokak, 330. Sokak, 332. Sokak, 336. Sokak, 338. Sokak, 340. Sokak, 342. Sokak, 350. Sokak, 352. Sokak, 403. Sokak, 405. Sokak, 407. Sokak, 409. Sokak, 415. Sokak, 417. Sokak…